Vi arbetar med kunder inom både offentlig verksamhet och privata organisationer och erbjuder tjänster inom inköps- och upphandlingsområdet såsom management, förändringar och utveckling, Vi är flexibla och effektiva.

Vårt erbjudande omfattar hela inköpsprocessen från analys av verksamhetsbehov, strategiskt vägval, införande och uppföljning, förändringsledning samt möjlighet att hyra in en mycket erfaren ledare och expert inom området.

Som exempel kan det bl.a. omfatta följande;

 • Interim management som inköpschef/upphandlingschef för kortare eller längre perioder
 • Utredningar och analyser av inköpsprocesser och inköpsorganisationer, utveckling och förnyelse
 • Strategisk rådgivning i inköpsprocessen, som exempelvis att välja strategi och upphandlingsform
 • Ansvar/stöd genom hela upphandlingsprocesser
 • Kvalitetssäkring av upphandlingsdokumentation och avtal
 • Utveckling och förnyelse av processer inom inköpsområdet
  • Vi kan stödja er runt er interna E-handel
  • Vi kan leda upphandlingsprocessen och genomföra upphandlingar och avrop i samverkan med verksamheten
  • Vi deltar operativt i uppdragen och hanterar alla frågor som organisationen ställer sig inom olika delar av verksamheten som tex inköps-, IT-, ekonomi- och HR-funktionen.
 • Införande/vidareutveckling av kategoristyrning, kategoristrategier
 • Avtalsuppföljning
 • Genomföra analyser så som inköpsanalyser, behovsanalyser, marknadsanalyser etc.
 • Genomlysning av hur ni använder befintlig organisation för att nå bästa resultat?
 • Hur arbetar vi bäst proaktivt under avtalsperioderna?

Vi ger handfast stöd till våra kunder när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Förståelsen för inköpsprocesser har gett oss en särprägel i branschen och genom våra insatser bidrar vi till er framgång.